Register nevenfuncties belangrijke journalistieke functionarissen

Conform de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 houdt de NTR een intern register bij van de nevenfuncties van zijn topfunctionarissen en zijn belangrijke journalistieke functionarissen, waaronder de q.q. – nevenfuncties. Leden van het statutaire Bestuur evenals de leden van de Raad van Toezicht van de NTR worden in lijn met de Wet Normering Topinkomens (WNT) aangemerkt als topfunctionarissen. Hoofdredacteuren en (overige) gezichtsbepalende presentatoren ("anchors") van ons journalistieke media-aanbod worden aangemerkt als belangrijke journalistieke functionarissen.

Link naar overzicht 'Nevenfuncties journalistieke functionarissen'

Wij merken als ons journalistiek media-aanbod aan: gezichtsbepalend journalistiek media-aanbod op radio, tv of internet dat valt binnen de genres nieuws (CCC codering 111), actualiteiten (CCC codering 112), actuele meningsvorming (CCC codering 121), meningsvorming (CCC codering 122), radio opiniërend (CCC codering 129) en actuele sportinformatie (CCC codering 210) en dat valt onder de eindredactionele verantwoordelijkheid van de NTR.

In lijn met de Privacywet geldt het algemeen belang als grondslag voor deze (interne) gegevensverwerkingen. Grondslag voor publicatie van onderstaande persoonsgegevens op internet is de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene zelf.

Bovenstaand overzicht van ons journalistieke media-aanbod, onze interne registers en bovenstaande openbare gegevens worden tussentijds en in elk geval ieder half jaar geactualiseerd. De laatste update dateert van 10 mei 2022.

Ook voor journalistieke functionarissen die niet bij ons in dienst zijn geldt als uitgangspunt dat we de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 in acht nemen. Concreet betekent dit dat we ook met deze journalistieke functionarissen het gesprek voeren over integriteit.