Hollands Hoop
NPO Start

Register nevenfuncties belangrijke journalistieke functionarissen

Conform de Governancecode Publieke Omroep 2018 houdt de NTR een intern register bij van de nevenfuncties van zijn topfunctionarissen en zijn belangrijke journalistieke functionarissen, waaronder de q.q. – nevenfuncties. Leden van het statutaire Bestuur evenals de leden van de Raad van Toezicht van de NTR worden in lijn met de Wet Normering Topinkomens (WNT) aangemerkt als topfunctionarissen. Hoofdredacteuren en (overige) gezichtsbepalende presentatoren (“anchors”) van ons journalistieke media-aanbod worden aangemerkt als belangrijke journalistieke functionarissen.

Link naar overzicht 'Nevenfuncties journalistieke functionarissen'

Wij merken als ons journalistiek media-aanbod aan: gezichtsbepalend journalistiek media-aanbod op radio, tv of internet dat valt binnen de genres nieuws (CCC codering 111), actualiteiten (CCC codering 112), actuele meningsvorming (CCC codering 121), meningsvorming (CCC codering 122), radio opiniërend (CCC codering 129) en actuele sportinformatie (CCC codering 210) en dat valt onder de eindredactionele verantwoordelijkheid van de NTR.

Hieronder valt het volgende media-aanbod van de NTR:

Actualiteiten (CCC codering 112)
Nieuwsuur

Actuele meningsvorming (CCC codering 121)
Vrouw die Poetin wil verslaan
Nieuws & Co (Radio)
Kwesties (Radio)

Meningsvorming (CCC codering 122)
2doc: Mohammad en Jafar
2doc: De keuze van mijn vader
Drie vrouwen
2doc: I will speak, I will speak
Radio doc

In lijn met de Privacywet geldt het algemeen belang als grondslag voor deze (interne) gegevensverwerkingen. Grondslag voor publicatie van onderstaande persoonsgegevens op internet is de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene zelf.

Bovenstaand overzicht van ons journalistieke media-aanbod, onze interne registers en bovenstaande openbare gegevens worden tussentijds en in elk geval ieder half jaar geactualiseerd. De laatste update dateert van 11 februari 2019.

Ook voor journalistieke functionarissen die niet bij ons in dienst zijn geldt als uitgangspunt dat we de Governancecode Publieke Omroep 2018 in acht nemen. Concreet betekent dit dat we ook met deze journalistieke functionarissen het gesprek voeren over integriteit.