Register ontvangen en gegeven geschenken en uitnodigingen

Geschenken
Conform de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 mogen medewerkers van de NTR uit hoofde van hun functie geen geschenken aanvaarden of geven of diensten accepteren of leveren en evenmin beloften doen om iets te doen of te laten. Het uitganspunt is dat geschenken of andere voordelen met een waarde van meer dan € 50,- niet worden geaccepteerd of gegeven. In het incidentele geval waarin het niet accepteren van een geschenk of ander voordeel met een waarde van meer dan € 50,- ongepast zou zijn, is voor het accepteren ervan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van de NTR vereist.

Uitnodigingen
Uitnodigingen voor onder meer lunches, diners of evenementen mogen alleen worden gegeven of worden aanvaard onder de volgende voorwaarden:

  • er zijn geen onderhandelingen met de uitnodigende partij gaande of aanstaande; er is geen actuele situatie aan de orde die de aanvaarding van de uitnodiging zou kunnen beletten;
  • het is niet de inschatting dat aanvaarding van de uitnodiging op enige wijze negatieve publiciteit voor de NTR teweeg zou kunnen brengen;
  • aanvaarding van de uitnodiging is goed voor het netwerk van de medewerker;
  • de uitnodiging past in het normale relatiebeheer van de uitnodigende partij;
  • de waarde van de uitnodiging is niet buitensporig.


Register ontvangen en gegeven geschenken en uitnodigingen 2021

VoorVanGeschenkReden uitnodiging
medewerker afdeling DramaStichting ShortcutzFotorelatiebeheer