Agenda documentaires

Greta Thunberg

Greta Thunberg: A year to change the world

Donderdag 2, 9 en 16 september, 22.35 uur, NPO 2

Greta Thunberg is een van de invloedrijkste stemmen ter wereld  – als zij spreekt, reageren zelfs presidenten. Maar Greta wil niet dat mensen naar haar luisteren, ze wil dat ze naar de wetenschap luisteren.

Deze BBC-serie, uitgebracht in 2021, volgt Greta tijdens haar verlofjaar van school, waarin ze begint aan een ongelooflijke reis die haar tweemaal in een zeilboot over de Atlantische Oceaan voert, die haar oog in oog brengt met wereldleiders en die haar tot een inspiratiebron maakt voor miljoenen mensen. Het is een intiem kijkje achter de schermen van Greta’s wereld op haar weg naar volwassenheid. Zoals zij zich in de loop van het jaar ontwikkelt, ontwikkelt zich ook het verhaal van wat er met de aarde gebeurt en wat wij daaraan kunnen doen. Vooraanstaande klimaatwetenschappers die Greta op haar weg ontmoet, vertellen over de dramatische veranderingen die de aarde momenteel ondergaat.

Aflevering 1 (2 september)
Greta reist door Noord-Amerika op weg naar een VN-klimaatconferentie in Chili. Om de impact van de klimaatverandering beter te begrijpen, brengt ze een bezoek aan drie belangrijke plekken waar goed te zien is dat de aarde aan het veranderen is. In de Canadese Rockies leert ze hoe een kleine temperatuursverandering ertoe heeft geleid dat door een insectenplaag bijna de helft van de bomen in een van Canada's beroemdste nationale parken verloren is gegaan. Ze bezoekt een gletsjer die sneller smelt dan door klimaatmodellen was voorspeld en ze ontdekt dat dat deels het gevolg is van het roet dat afkomstig is van bosbranden. In Californië bezoekt ze Paradise, een stad die in het hart ligt van de bosbranden die daar in 2018 woedden, en ze ziet met eigen ogen welke verwoestingen die branden hebben veroorzaakt. Als de VN-klimaatconferentie plotseling naar Madrid wordt verplaatst, bevindt Greta zich opeens aan de verkeerde kant van de Atlantische Oceaan en besluit ze terug te zeilen, waarbij ze levensgevaarlijke stormen trotseert. In Madrid houdt ze een toespraak waarin ze oproept tot onmiddellijke actie in de strijd tegen klimaatverandering.

Aflevering 2 (9 september)
Greta gaat op weg naar het jaarlijkse World Economic Forum in Davos in Zwitserland, waar ook de Amerikaanse president Donald Trump en andere wereldleiders hun opwachting zullen maken. Daar wil ze oproepen tot onmiddellijke actie om klimaatverandering te bestrijden. Greta eist een onmiddellijke reductie van het gebruik van fossiele-brandstoffen  – een van de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering. Terwijl ze door Europa reist, probeert Greta te ontdekken wat de obstakels zijn die verhinderen dat er niet sneller actie wordt ondernomen om opwarming van de aarde tegen te gaan. Ze ontmoet Poolse mijnwerkers die hun baan verloren hebben en die vrezen dat maatregelen tegen de klimaatverandering hun bedrijfstak en cultuur nog verder zullen uithollen. In Davos is ze gefrustreerd door de obsessie van de media die haar continu tegen president Trump uitspelen. Greta reist ook naar Groot-Brittannië, om het prototype te bekijken van een technologie die als doel heeft de uitstoot van de industrie te verminderen – door de koolstofdioxide die fabrieken uitstoten op te vangen voordat het gas de atmosfeer bereikt. Ze ontmoet ook iemand die altijd een grote inspiratiebron voor haar is geweest – Sir David Attenborough.

Aflevering 3 (16 september)
Nu de wereld tot stilstand is gekomen door de coronapandemie, kan Greta haar plannen ook niet verder uitvoeren. De pandemie laat zien wat een enorm grote opgave de aanpak van de klimaatverandering is, want Greta ontdekt dat de snelle daling van de koolstofdioxide-uitstoot ten gevolge van alle lockdowns in 2020 niet genoeg is om de wereld te helpen de klimaatdoelen te halen. Nu massademonstraties uitgesloten zijn, onderzoekt Greta wat er verder nog kan helpen om de impact van klimaatverandering te beperken. Ze bezoekt een bomenplantage waar ze leert hoe de leeftijd van een bos van invloed is op de vraag of het wel of geen koolstofdioxide kan opnemen vanuit de atmosfeer. In Zwitserland bekijkt ze een machine die koolstofdioxide uit de lucht opvangt en in Denemarken, waar naar schatting de helft van het land gebruikt wordt om veevoer te verbouwen, bezoekt ze een onderzoeksboerderij waar wordt bestudeerd op welke manieren door vlees- en melkkoeien uitgestoten broeikasgassen verminderd kunnen worden. Greta kijkt ook dichter bij huis en denkt erover na hoe iedereen een rol kan spelen – van onze voedselkeus tot de kleding die we dragen. Nadat ze hersteld is van corona onderzoekt Greta ook welke lessen er getrokken kunnen worden uit de internationale reactie op de pandemie. Ze ontmoet de Duitse bondskanselier Angela Merkel, aan wie ze vraagt om snellere actie bij de bestrijding van de klimaatverandering. Daarmee sluit ze een cruciaal jaar af en keert ze weer terug naar school.