Organisatie


Raad van Toezicht:

Voorzitter:
Dhr. mr M.J.G. Wintels, Algemeen Directeur (en mede-eigenaar) de Baak
Specifieke deskundigheid: organisatie en governance

Leden:
Mw. drs G.M.C. de Ranitz, Algemeen Directeur en Voorzitter Raad van Bestuur van SURF
Specifieke deskundigheid: kunst & cultuur en educatie

Dhr. drs. M.C.T.H. Dijkman, Head of Corporate Affairs (Benelux) & Senior Advisor to European CEO Samsung Electronics
Specifieke deskundigheid: innovatie

Dhr. dr. E. Huizer, CEO GËANT
Specifieke deskundigheid: educatie en ICT

Dhr. drs. H. Moukaddim, opleidingshoofd/Hogeschooldocent Windesheim Flevoland
Specifieke deskundigheid: onderwijs en diversiteit


Directie:

Willemijn Francissen - waarnemend Algemeen Directeur / Mediadirecteur
Eddy Hus - interim Zakelijk Directeur


Nevenfuncties NTR topfunctionarissen en toezichthouders

Profielschets van de Raad van Toezicht


Rooster van aftreden leden Raad van Toezicht:

Leden RvT NTR1e termijn2e termijn
Mevrouw De Ranitz01-01-201801-01-2022
De heer Moukaddim01-01-202001-01-2024
De heer Dijkman01-06-202101-06-2025
De heer Huizer (vice vz)01-06-202101-06-2025
De heer Wintels (vz01-09-202301-09-2027


Adviesraad

Organogram van NTR