Organisatie


Raad van Toezicht:

Voorzitter:
Dhr. E. van der Burg, voormalig wethouder gemeente Amsterdam
Specifieke deskundigheid: openbaar bestuur

Vice-voorzitter:
Mw. drs G.M.C. de Ranitz, Voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland
Specifieke deskundigheid: kunst & cultuur en educatie

Leden:
Mw. J.E.M. Brinkman RA, partner PWC
Specifieke deskundigheid: financiën en cultuur

Dhr. drs. M.C.T.H. Dijkman, Head of Corporate Affairs (Benelux) & Senior Advisor to European CEO
Specifieke deskundigheid: innovatie

Dhr. dr. E. Huizer, CEO GËANT
Specifieke deskundigheid: educatie en ICT

Dhr. drs. H. Moukaddim, opleidingshoofd/Hogeschooldocent Windesheim Flevoland
Specifieke deskundigheid: onderwijs en diversiteit


Directie:

Paul Römer - Algemeen Directeur
Willemijn Francissen - Mediadirecteur

Nevenfuncties NTR topfunctionarissen en toezichthouders

Profielschets van de Raad van Toezicht

Rooster van aftreden leden Raad van Toezicht:

Leden RvT NTR1e termijn2e termijn
Mevrouw Brinkman01-01-201801-07-2021
Mevrouw De Ranitz (vice-vz)01-01-201801-01-2022
De heer Van der Burg (vz)01-07-201801-07-2022
De heer Moukaddim01-01-202001-01-2024
De heer M. Dijkman01-06-202101-06-2025
De heer E. Huizer01-06-202101-06-2025

 


Adviesraad

Organogram van NTR