Hier zijn de Van Rossems
NPO ontdekknop

Organisatie


Raad van Toezicht:

Voorzitter:
Dhr. E. van der Burg, wethouder gemeente Amsterdam
Specifieke deskundigheid: openbaar bestuur

Vice-voorzitter:
Mw. drs G.M.C. de Ranitz, Voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland
Specifieke deskundigheid: kunst & cultuur en educatie

Leden:
Mw. J.E.M. Brinkman RA, partner PWC
Specifieke deskundigheid: financiën en cultuur

Dhr. drs. M.C.T.H. Dijkman, Head of Corporate Affairs (Benelux) & Senior Advisor to European CEO
Specifieke deskundigheid: innovatie

Dhr. dr. E. Huizer, CTO SURFnet bv
Specifieke deskundigheid: educatie en ICT

Dhr. drs. H. Moukaddim, opleidingshoofd/Hogeschooldocent Windesheim Flevoland
Specifieke deskundigheid: onderwijs en diversiteit


Directie:

Paul Römer - Algemeen Directeur
Willemijn Francissen - Mediadirecteur

Nevenfuncties NTR topfunctionarissen en toezichthouders

Profielschets van de Raad van Toezicht

Rooster van aftreden leden Raad van Toezicht:

Leden RvT NTR1e termijn2e termijn
Dhr. Veen30-06-2017Geen herbenoeming
Mevrouw Brinkman31-12-201730-06-2021
Mevrouw De Ranitz (vice-vz)31-12-201731-12-2021
De heer Van der Burg (vz)30-06-201830-06-2022
De heer Moukaddim31-12-201931-12-2023


Adviesraad

Organogram van NTR