Podcasts
NPO Start

Adviesraad

Adviesraad
De Adviesraad adviseert de Mediadirecteur gevraagd en ongevraagd over het media-aanbod op het gebied van de genres Kunst/Cultuur, Educatie/Wetenschap/Geschiedenis, Informatie, Jeugd/Schooltv en Levensbeschouwing.

De Adviesraad is conform de statuten zodanig samengesteld dat affiniteit en professionele deskundigheid op het gebied van de kerntaken aanwezig is en een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk bereikt. Er is een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines en er wordt recht gedaan aan de culturele diversiteit in Nederland.

Gesprekspartner van de Adviesraad is in beginsel de Mediadirecteur, die zich in vergaderingen kan laten vergezellen door de hoofden genres.

Leden van de Adviesraad:
Waar het lidmaatschap van de Adviesraad al niet toe kan leiden: lid Karim Amghar is gevraagd om het nieuwe NTR programma ‘Karim pakt zijn kans’ te presenteren (uitzending december 2019). Zolang dit programma in productie is en (voor de eerste keer) uitgezonden wordt, is het lidmaatschap van Karim van de Adviesraad in goed overleg opgeschort. Dit om te waarborgen dat de Adviesraad voldoende kritisch en onafhankelijk kan opereren.

Kamer Educatie/Wetenschap/Geschiedenis
Dhr. prof. dr. J. de Haan
Dhr. drs. A. van Meurs
Dhr. M. Sini
Mw. prof. dr. C.A.M. van Boxtel

Kamer Jeugd/Schooltv
Mw. A. Broekgaarden
Dhr. E. van Nispen tot Sevenaer
Mw. S. Zeilich-Jensen
Dhr drs. W.J.H. Groenen
Mw. A. Kil-Albersen

Kamer Kunst/Cultuur
Mw. A. Lekkerkerker
Mw. P. Olislaegers
Dhr. X. Vandamme
Dhr. J.G. Vierkant

Kamer Informatie
Dhr. dr. P. Bakker
Mw. G. Wilmink
Dhr. prof. dr. M. Zeelenberg
Dhr. A.K. Amghar
Mw. A.S.R. Dwarkasing MSc

Kamer Levensbeschouwing
Mw. mr. F.F. Arslan
Dhr. O. Bhawanibhiek
Dhr. dr. A. Ljamai
Mw. prof. dr. B. Meyer