Adviesraad

Adviesraad
De Adviesraad adviseert de Mediadirecteur gevraagd en ongevraagd over het media-aanbod op het gebied van de hoofdredacties Kunst/Cultuur & Informatie en Jeugd, Educatie & Geschiedenis.

De Adviesraad is conform de statuten zodanig samengesteld dat affiniteit en professionele deskundigheid op het gebied van de kerntaken aanwezig is en een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk bereikt. Er is een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines en er wordt recht gedaan aan de culturele diversiteit in Nederland.

Gesprekspartner van de Adviesraad is in beginsel de Mediadirecteur. Hij kan zich in vergaderingen laten vergezellen door de Hoofdredacteuren.

Leden van de Adviesraad:

Kamer Educatie/Wetenschap/Geschiedenis
Dhr. prof. dr. J. de Haan
Dhr. drs. A. van Meurs
Mw. drs. F.L. Schwarz
Dhr. M. Sini


Kamer Jeugd/Schooltv
Mw. A. Broekgaarden
Dhr. E. van Nispen tot Sevenaer
Mw. S. Zeilich-Jensen

Kamer Kunst/Cultuur
Mw. A. Lekkerkerker
Mw. P. Olislaegers
Dhr. X. Vandamme
Dhr. J.G. Vierkant

Kamer Informatie
Dhr. dr. P. Bakker
Dhr. H. Snijder
Mw. G. Wilmink
Dhr. prof. dr. M. Zeelenberg

Kamer Levensbeschouwing
Mw. mr. F.F. Arslan
Dhr. O. Bhawanibhiek
Dhr. dr. A. Ljamai
Mw. prof. dr. B. Meyer