Philip Freriks stapt in de voetsporen van Nederlandse kunstschilders in negentiende-eeuws Parijs.