80 Jaar Oorlog
NPO ontdekknop

80 Jaar Oorlog

7-delige docu-serie en interactieve website over de Tachtigjarige Oorlog

Najaar 2018 | NPO 2

Over 80 Jaar Oorlog

Televisieserie
Eind 16e eeuw komen Nederlandse onderdanen in opstand tegen het wettige Spaanse gezag. Wat begint met ontevredenheid van een minderheid groeit uit tot een oorlog die meer dan een mensenleven zal gaan duren. Van Groningen tot Brussel, van Den Briel tot Groenlo, overal barst de strijd los. En vaak doet die strijd merkwaardig modern aan. Terrorisme, propaganda, executies, radicalisering, shock and awe; allemaal thema’s die moeiteloos terug zijn te vinden in de oorlog die van 1568 tot 1648 werd gevoerd.

In een 7-delige televisieserie brengt de NTR in het najaar de verhalen over de 80-jarige oorlog die overal in het land te vinden zijn. En Hans Goedkoop overziet, met deskundigen, het slagveld.

Website 80jaaroorlog.nl
Op 80jaaroorlog.nl staat een interactieve landkaart met een overzicht geeft van historische locaties, actuele tentoonstellingen en evenementen in 2018. Zo kan íedereen op zoek naar ‘80 Jaar Oorlog’ bij hem of haar in de buurt en verder weg. 

Wilt u meedoen met dit initiatief? Neem dan contact op met de NTR: 80jaaroorlog@ntr.nl

Meer informatie over de Tachtigjarige Oorlog en de andere initiatiefnemers vindt u hier:
Dordrechts Museum 
Nationaal Militair Museum
Prinsenhof
Rijksmuseum

Gids

Er zijn op dit moment geen gidsgegevens beschikbaar.