De Kennis van Nu: Groot Nationaal Onderzoek naar pijn

De Kennis van Nu Onderzoek Pijn Nieuwsfoto

Bijna twintig procent van de Nederlandse bevolking heeft last van chronische pijn. De financiële gevolgen van pijn zijn jaarlijks hoger dan kanker, hartziekten en diabetes bij elkaar. Er is nog veel onbekend over hoe pijn precies werkt. Onderzoekers van het Radboudumc gaan uitzoeken hoe pijngevoelig Nederland is. Samen met De Kennis van Nu en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) lanceren zij het Groot Nationaal Onderzoek (GNO) naar pijn.

Pijn die langer dan drie tot zes maanden aanhoudt heet chronische pijn. Twintig procent van de Nederlanders heeft hier last van. Anesthesioloog Monique Steegers en onderzoeker Esmeralda Blaney Davidson (Radboudumc) willen bepalen of mensen die pijngevoeliger zijn ook meer kans hebben op chronische pijn en wat de gevolgen zijn voor het dagelijks leven. Zij gaan daarom onderzoek doen naar de pijngevoeligheid van Nederland.

Pijnbeleving verschilt per individu. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk Nederlanders meedoen. Pijn hangt ook af van de context. Na een mislukte operatie, of met een slecht humeur ervaar je meer pijn. Vrijwel al het pijnonderzoek tot nu toe is verricht in het ziekenhuis, op mensen die al veel pijn hebben. Bij het GNO gaan we een stapje verder en onderzoeken we hoe pijngevoelig de Nederlandse populatie is. Hierin wordt pijn gemeten aan de hand van een vragenlijst die mensen thuis achter hun computer in kunnen vullen. “Omdat mensen het thuis kunnen invullen meten we hoe mensen hun pijn ook echt in het dagelijks leven ervaren, en worden zij dus niet beïnvloed door een kunstmatige situatie in een ziekenhuis”, aldus hoofdonderzoeker Monique Steegers. Met de resultaten hopen de onderzoekers uiteindelijk een betere pijnbehandeling te vinden voor pijn in het algemeen, maar zeker voor patiënten met chronische pijn.

Presentator Elisabeth van Nimwegen zoekt haar pijngrens op in de uitzending van De Kennis van Nu op donderdag 4 mei.

Wil jij weten hoe pijngevoelig jij zelf bent, doe dan mee aan dit Groot Nationaal Onderzoek naar pijn en ga naar de website van de Kennis van Nu.

Eind november zijn de eerste resultaten in de uitzending te zien.

Nieuws