Hollands Hoop
NPO Start

Register (gegeven en ontvangen) Geschenken en Uitnodigingen

Geschenken
Conform de Governancecode Publieke Omroep mogen medewerkers van de NTR uit hoofde van hun functie geen geschenken aanvaarden of geven of diensten accepteren of leveren en evenmin beloften doen om iets te doen of te laten. Het uitganspunt is dat geschenken of andere voordelen met een waarde van meer dan € 50,- niet worden geaccepteerd of gegeven. In het incidentele geval waarin het niet accepteren van een geschenk of ander voordeel met een waarde van meer dan € 50,- ongepast zou zijn, is voor het accepteren ervan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van de NTR vereist.

Uitnodigingen
Uitnodigingen voor onder meer lunches, diners of evenementen mogen alleen worden gegeven of worden aanvaard onder de volgende voorwaarden:


Link naar Register (gegeven en ontvangen) Geschenken en Uitnodigingen