Het echte leven in de dierentuin
NPO Start

Governancecode Publieke Omroep

De Publieke Omroep werkt met een eigen gedragscode. Daarin zijn afspraken vastgelegd over goed bestuur en toezicht, integriteit, verslaglegging, co-financiering, interactieve diensten, e-mailmarketing en de klokkenluidersregeling. Meer informatie over de gedragscode van de Nederlandse Publieke Omroep kunt u hieronder downloaden.

Link:  Governancecode Publieke Omroep 2018