Promenade
NPO Start

Governancecode Publieke Omroep

De Publieke Omroep werkt met een eigen gedragscode. Daarin zijn afspraken vastgelegd over goed bestuur en toezicht, integriteit, verslaglegging, co-financiering, interactieve diensten, e-mailmarketing en de klokkenluidersregeling. Meer informatie over de gedragscode van de Nederlandse Publieke Omroep kunt u hieronder downloaden.

Link:  Governancecode Publieke Omroep 2018