Schoolfilm van de maand april: Yulia en Juliet

Yulia en Juliet

In de maand april is de Schoolfilm van de Maand: 'Yulia & Juliet', een hedendaagse vertaling van Romeo en Juliet

Op zoek naar vrijheid, dat zijn de twee meisjes in de korte film Yulia & Juliet (2018, Zara Dwinger) in letterlijke zin, want hun leven speelt zich af in een gesloten jeugdinrichting. Als Juliet vanwege goed gedrag naar huis mag, blijft Yulia radeloos achter. Hoe moeten deze tieners hiermee omgaan? In de maand april is deze vertaling van het meest beroemde liefdesverhaal van Shakespeare schoolfilm van de maand op Schooltv.nl.

Met het gratis lesmateriaal (leerjaar 3 t/m 6 van het voortgezet onderwijs) ga je als leraar met leerlingen in gesprek over de thema’s uit de film: liefde, vrijheid en opgesloten zitten en hoe de maker deze thema's verbeeld, versterkt en ondersteunt door bepaalde keuzes op het gebied van licht, kleur en camerawerk.

Bekijk Yulia & Juliethier op Schooltv.nl.

Film in de Klas

Schoolfilm van de Maand is een onderdeel van Film in de Klas, een initiatief van het Nederlands Film Festival, Schooltv, NPO Start en het Netwerk Filmeducatie. Film in de Klas biedt filmeducatie voor alle leeftijdsgroepen, met Nederlandse films die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Met behulp van het lesmateriaal hoeft de leraar zelf geen expert te zijn en is de les eenvoudig te gebruiken op het digibord of online thuis. In een lespakket vinden leraren achtergrondinformatie over de film en diverse opdrachten voor in de klas. Zo wordt het voor docenten eenvoudiger om filmeducatie aan te bieden in de les, met als doel leerlingen te inspireren om bewuster te kijken en hun creativiteit te stimuleren. Bekijk het volledige overzicht van films en lesmateriaal voor zowel basis als voortgezet onderwijs opschooltv.nl/filmindeklas.