App Sprekend Nederland nadert lancering

Sprekend Nederland

Wat zegt mijn spraak over mij? En hoe oordeelt de rest van Nederland over de manier waarop ik spreek? Verdwijnen de accenten of is de diversiteit aan tongvallen nog springlevend? De NTR ontwikkelt, met NWO als een van de partners, een app om dit te onderzoeken. Taalonderzoekers werken mee aan de voorbereiding en gebruiken de data voor hun onderzoek. Zo ontstaat een unieke momentopname van de Nederlandse spraak.

Op welke manier wordt er nu in Nederland gesproken? Welke beelden worden daaraan gekoppeld en vinden mensen de taal mooier als het lijkt op hun eigen manier van spreken of juist niet? Om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen, zijn veel data nodig: spraakopnamen van verschillende sprekersgroepen en het oordeel van die sprekersgroepen over elkaars spraak. Wetenschappers en omroep NTR werken daarom samen in het project Sprekend Nederland om een unieke momentopname van de Nederlandse spraak te maken.

Vanaf november is de webserie 'Spreekhokken' te zien waarin mensen met verschillende tongvallen waardeoordelen over elkaar uitspreken.

In het komende jaar worden zoveel mogelijk Nederlandse accenten en de beelden die daaraan kleven met behulp van een app op een wetenschappelijk verantwoorde wijze in kaart gebracht. Door deze manier van dataverzameling kan elke Nederlander bijdragen aan het onderzoek. Sprekend Nederland biedt hiermee een unieke gelegenheid om een groot aantal proefpersonen voor taalkundig, sociolinguïstisch, sociaalgeografisch en psychologisch onderzoek in te zetten.

Sprekend Nederland-app
Begin december 2015 wordt de Sprekend Nederland-app grootschalig gelanceerd in onder andere het wetenschapsprogramma De Kennis van Nu. Als deelnemer kun je vanaf dat moment aan de slag. Door het gebruiken van de app word je verleid om actief te blijven en je eigen manier van spreken steeds beter te leren kennen via directe feedback die je krijgt van andere app-gebruikers. Tegelijkertijd gaat een team van wetenschappers aan de slag met de groeiende schat aan data. De app zal gratis beschikbaar zijn voor Android en iOS.

Bij Sprekend Nederland zijn wetenschappers vanaf dag 1 betrokken bij de ontwikkeling van de app. Zo komen ze tot vragen als: hoe trots ben jij op je accent? In welke situaties spreek je nog met je oorspronkelijke tongval? En zou jij, geboren en getogen in de randstad, een sollicitant aannemen met een zwaar Limburgs accent?

Spreekhokken en Bent spreekt Nederland
Vanaf 11 november zendt de NTR wekelijks de webserie Spreekhokken uit op NPO3.nl. In het Spreekhok nemen mensen met verschillende tongvallen tegenover elkaar plaats en spelen de basis van de app. Ze horen elkaar spreken zonder elkaar te zien en spreken vervolgens waardeoordelen uit over elkaar. Als ze het hok verlaten, zien ze elkaar voor het eerst en wordt gekeken of de (voor)oordelen kloppen.

Tevens maakt de NTR drie afleveringen Bent spreekt Nederland voor 3Lab, waarin de Vlaamse muzikant en presentator Bent van Looy zich verdiept in jonge Nederlandse taalgroepen.

Resultaten
In het voorjaar van 2016 worden de eerste en meest opmerkelijke resultaten van Sprekend Nederland bekend gemaakt. In de maanden en jaren daarna worden de wetenschappers blijvend gevolgd tijdens het multi- en interdisciplinair analyseren van de grote hoeveelheid data.

Meer informatie