<< BACKMalta: In-Land Credits

 

Voices, singers and musicians.

 

George Misfud Chircop

Indri Brincat "Il-Pupa"

Fredu Abela "Il-Bamboccu"

Joe Galea

Cikku Degiorgio "Tal-Fjuri"

Frank Zammit

Gorg Degiorgio "Tal-Fjuri"

Mikiel Cumbo "L-Zgej"

Salvu Cassar "Salvu l-Hamra"

Guzeppi Spagnol “Iz-Zejtuni”

Victor Misfud “l-Boquet”

Eddie Busuttil

Censu Abela “tal-Pitrolju”

Guzzeppi Meli “ta’ Sika”

Karmenu Bonnici “l-Bhari”

Graziela and Joslin Casha

Adella Della