Focus
NPO Start

Focus

Wetenschapsprogramma met Elisabeth van Nimwegen en Diederik Jekel.

Wetenschap is het enige échte nieuws

De publieke omroep moet bezuinigen en is van plan dat voor een groot deel bij de journalistieke en informatieve programma’s te doen. Net als voor Andere Tijden betekent dat voor het wetenschapsprogramma Focus een halvering van het aantal uitzendingen.

Wetenschap verdient serieuze aandacht. Informatie, educatie, wetenschap en geschiedenis zijn kerntaken van de publieke omroep. De voornemens die nu kenbaar worden gemaakt, zijn niet te rijmen met het bestaansrecht van de publieke omroep. Juist nú moet een publieke omroep investeren in het vertellen van verhalen die gestoeld zijn op de feiten.

Wetenschap is dat wat wij met elkaar opbouwen. Het kennisbouwwerk dat als basis dient voor de vooruitgang. Wetenschap is innovatie. Wetenschap is het nieuwste. Kampioenschappen, opinies en onrust – ze komen en gaan in de waan van de dag. Als je daar voorbij kijkt, zijn ontwikkelingen in de wetenschap het échte nieuws.

Het gaat hier om iets fundamentelers  dan programmatitels die gesnoeid worden. In een tijd waarin de wereld sneller dan ooit verandert, feiten met meningen verward worden, mensen meer dan ooit behoefte hebben aan achtergrondinformatie en verdieping moeten we niet juist die programma’s slopen die dat brengen. Het is precies waar een publieke omroep voor is.

Een informatieaanbod dat politieke en maatschappelijke issues duidt met programma's als Andere Tijden en Tegenlicht. En waar de wetenschap en technologie en de dilemma's van de toekomst wordt beschreven in programma' als Focus. Ze vormen de kern van het bestaansrecht van een publieke omroep.

Het wetenschapsaanbod heeft al veel klappen gekregen in de vorige bezuinigingsrondes. Door intensief samen te werken met de paar platforms die wetenschap brengen, lukt het nog om een continu aanbod te bieden op internet, radio, televisie en podcast. Met halvering van de middelen voor het TV programma Focus komt die continuïteit in gevaar. En dan zijn de bezuinigingen op de andere media waar we met de wetenschapsredactie voor content zorgen nog niet eens bekend.

Wij hopen dan ook dat de verantwoordelijken voor de inhoud van de publieke programma’s terug zullen komen op dit voornemen en wetenschap integraal en als wezenlijk onderdeel in de programmering zullen verankeren.

Diederik Jekel (presentator Focus)
Elisabeth van Nimwegen (presentator Focus)
Gerda Bosman (eindredacteur Focus)

Gids

Er zijn op dit moment geen gidsgegevens beschikbaar.