College Tour
NPO Start

College Tour

Interviewprogramma waarin studenten een inspirerende gast hun vragen mogen stellen.

Nieuwe reeks va 19 mei, NPO1

Klaas Knot

Sinds 2011 zwaait Klaas Knot de scepter bij De Nederlandsche Bank. Na de kredietcrisis van 2008 wordt er van Knot verwacht een cultuuromslag bij de DNB te bewerkstelligen. Meer transparantie is wat Knot voorstaat. Ondertussen blijft het roerig in de financiële wereld. Op Europees niveau maakt Knot zich als medebestuurder van de Europese Centrale Bank hard voor het voortbestaan van de euro. In Nederland voorzag Knot het einde van de recessie. Maar betekent dit ook het einde van de crisis? De werkloosheid, vooral onder jongeren, blijft onacceptabel hoog en ook de schulden van particulieren en overheden moeten verder omlaag. Nederland is de goede weg ingeslagen, maar we moeten volgens Knot nog wel even geduld hebben voordat we dat merken in onze portemonnee.

 

Carrière
Prof. dr. Klaas Hendrikus Willem Knot (1967) is de president van De Nederlandsche Bank. Klaas Knot wordt geboren in Onderdendam (Groningen) en rondt in 1985 zijn VWO af in Drachten. Vervolgens studeert hij Economische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveert hier in 1995 op begrotingstekorten en renteverschillen tussen de landen van de Europese Unie.


Na zijn studie komt hij meteen in aanraking met De Nederlandsche Bank als (senior) econoombeleidsmedewerker Monetair en Economisch Beleid. Na een korte periode bij het Internationaal Monetair Fonds tot augustus 1999, keert Knot in september weer terug bij DNB als Afdelingshoofd Strategie van het Directoraat Toezicht tot 2002.


In 2004 keert Knot voor de tweede keer terug naar DNB als Divisiedirecteur Toezicht Beleid waar hij in 2009 weer vertrekt om te gaan werken als directeur Financiële Markten en plaatsvervangend thesaurier-generaal op het Ministerie van Financiën. Vanaf 1 juli 2011 is Knot de opvolger van Nout Wellink als president van De Nederlandsche Bank.