College Tour
NPO Start

College Tour

Twan Huys samen met studenten in gesprek met spraakmakende gasten

vanaf 14 januari, NPO 2

Dries van Agt en Hans Wiegel

Op 7 juni waren bij College Tour oud-politici Dries van Agt en Hans Wiegel te gast. Dries Van Agt (CDA) leidde drie kabinetten tussen 1977 en 1982. Hans Wiegel was in het eerste kabinet-Van Agt vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken. 

Bekijk hier een filmpje over de politiek in de jaren zeventig. Onder de videospeler gaat de tekst verder.


Over Dries van Agt
Dries van Agt (1931) studeerde cum laude af als jurist. Na een paar jaar als advocaat te hebben gewerkt, begon hij als ambtenaar op achtereenvolgens het ministerie van Landbouw en Visserij en het ministerie van Justitie. Daarna, tussen 1968 en 1971, was hij hoogleraar strafrecht en procesrecht aan de Universiteit van Nijmegen.
In 1971 werd hij minister van Justitie, toen nog voor de KVP, onder premier Biesheuvel. Hij werd na twee kabinetten-Biesheuvel opnieuw gevraagd als minister van Justitie in het kabinet-Den Uyl, in 1973. Daar was hij ook vice-premier. In 1976 werd Van Agt lijsttrekker voor het CDA, waarin de KVP met nog twee partijen was opgegaan. Na moeizame formatiebesprekingen kwam hij uiteindelijk met Hans Wiegel tot een regeerakoord; het eerste kabinet-Van Agt was een feit, en zou de volle vier jaar regeren.
Na zijn eerste kabinet volgden er nog twee: het kabinet Van Agt-II en III. Van Agt-II viel na acht maanden door onenigheid tussen CDA en PvdA (onder leiding van Joop den Uyl); Van Agt-III was een rompkabinet, dat eveneens enkele maanden regeerde.
Na zijn werk als premier was Van Agt nog enige tijd Tweede Kamerlid. Daarna was hij onder meer Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant en diplomaat bij de Europese Gemeenschap.
Tegenwoordig houdt hij zich voornamelijk bezig met de Palestijnse kwestie, zoals te lezen valt op zijn website.

Over Hans Wiegel
Hans Wiegel (1941) studeerde rechten en politieke wetenschappen aan de UVA. Hij was betrokken bij VVD-jongerenorganisatie JOVD en werd in 1965 landelijk voorzitter van die organisatie. In 1967 werd hij Tweede Kamerlid en vijf jaar later werd hij lijsttrekker.
In het kabinet-Van Agt I was Wiegel vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken. Daarna, vanaf 1982, werd hij Commisaris van de Koningin in Friesland.
Daarna was hij van 1995 tot 2000 lid van de Eerste Kamer.
Wiegel staat bekend om zijn eigenzinnige kijk op de partij. Zo opperde hij in 2007 dat de VVD, PVV, TON en D66 samen zouden moeten gaan werken in een brede, liberale beweging.

Gids

Er zijn op dit moment geen gidsgegevens beschikbaar.