Ab en Sal
NPO Start

Ab en Sal

Ab & Sal nemen op hilarische wijze de multiculturele samenleving op de hak

Bekijk de afleveringen online!

Informatie

Ab heet voluit Abdelhakim Chouaati; Sal voluit Salaheddine Benchikhi. Ze zijn beiden trotse moslims, en tweede-generatie-Marokkaan. Sal (29) is geboren in Casablanca en Ab (28) in Nederland. Beiden zijn in Nederland opgegroeid.

Er is nog een overeenkomst: zowel Abdelhakim als Salaheddine hebben publicaties op hun naam staan. Ze zijn schrijver, columnist en TV-maker. Van Abdelhakim verscheen op 1 maart 2010 zijn ‘autobiografisch geschreven’ column- en feuilletonbundel ‘Tweede vrouw geen bezwaar’. Hierin poogt Abdelhakim – soms met een lach, en soms met een traan – begrip te kweken voor de prettig gestoorde tweede-generatie-Marokkanen,

Van Salaheddine verscheen in 2005 de bundel ‘Ishten jij Marokanisch?’ Een hilarisch boek over hoe het is om als Marokkaans kind in Nederland op te groeien. In november 2007 is ook WAAJOOOW!!!, zijn boek + MP3 audio CD verschenen.

Gids

Er zijn op dit moment geen gidsgegevens beschikbaar.